Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi jest jednostką organizacyjną Policji. Stanowi aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi realizuje określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Terytorialny zasieg Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi obejmuje obszar powiatu gołdapskiego, a siedzibą jej jest miasto Gołdap.

Działalność Komendy podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w szczególności w zakresie określonym przepisami art. 6 ust. 1, art. 6a ust. 2 pkt. 1 oraz art. 6f Ustawy o Policji.

Zakres działania oraz strukturę Komendy określa:

Metryczka

Data publikacji 11.01.2010
Data modyfikacji 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Mietliński OL KPP GOŁDAP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Barszczewska
do góry