Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

 

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji.
 
 
(  plik w formacie .doc)
 
Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji
ul. Mazurska 33
19 -500 Gołdap
tel. 47 73 574 00
fax
47 73 574 12
mail: komendant@goldap.ol.policja.gov.pl
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.01.2010
Data modyfikacji 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mietliński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Mietliński OL KPP GOŁDAP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Barszczewska
do góry